Voorjaarsledenvergadering VVD afd. Giessenlanden

woensdag 11 juni 2014 op locatie Het Bruisend Hart te Hoornaar om 20:00

Beste leden,
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze voorjaarsledenvergadering op
woensdag 11 juni 2014  in  zalencentrum “Het Bruisend Hart” te Hoornaar
Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Notulen najaarsledenvergadering 6 november 2013
  3. Jaarverslag 2013.
  4. Financieel verslag 2013.
  5. Verslag kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie.
  6. Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar zijn Carla van Dijk en Huig van IJzeren. Tevens stelt het bestuur voor Jeanette Groen te benoemen in het bestuur. Zij is bereid het secretariaat van Kees den Braven over te nemen. Deze zal dan in de najaarsvergadering aftreden als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen, tot de aanvang van de vergadering, bij het bestuur worden ingediend
  7. Informatie vanuit de raad en het college
  8. Rondvraag.
  9. Afscheid Jan de Groot.
  10. Sluiting.
Bestuur VVD afd. Giessenlanden.
Arie van Noordenne, voorzitter.
Kees den Braven, secretaris.

Familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.


 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap