Voorjaarsledenvergadering afd. VVD Giessenlanden

woensdag 10 juni 2015 op Bruisend Hart te Hoornaar om 20:00

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze voorjaarsledenvergadering op
woensdag 10 juni 2015  in zalencentrum “Het Bruisend Hart” te Hoornaar.
Aanvang: 20.00 uur. (zaal open 19.30 uur)

Agenda:

  1. Notulen najaarsledenvergadering 19 november 2014 (zie bijlage)
  2. Jaarverslag 2014 (zie bijlage)
  3. Financieel verslag 2014 (zie bijlage)
  4. Verslag kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie
  5. Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar zijn Arie van Noordenne en Cees Kooijman. Tegenkandidaten kunnen, tot de aanvang van de vergadering, bij het bestuur worden ingediend
  6. Informatie vanuit de raad en het college
  7. Sluiting

Na het formele gedeelte van de vergadering zal de heer W. ten Kate, waarnemend burgemeester van Giessenlanden ons bijpraten over de actuele ontwikkelingen rondom de bestuurlijke toekomst van de gemeente Giessenlanden.

Bestuur VVD afd. Giessenlanden.

Arie van Noordenne, voorzitter.

Jeanette Groen, secretaris.

 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap