Najaarsledenvergadering afd. VVD

woensdag 9 november 2016 op op locatie Het Bruisend Hart in Hoornaar om 20:00

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op woensdag 9 november 2016 in zalencentrum “Het Bruisend Hart” te Hoornaar. Aanvang: 20.00 uur.
 
Agenda:
1 Opening
2 Notulen voorjaarsledenvergadering 1 juni 2016
3 Informatie vanuit de raad en het college
Deze keer zal vooral het al dan niet samengaan van de gemeente Giessenlanden met de gemeente Molenwaard worden besproken.
Op 22 november a.s. vindt, naar verwachting, de besluitvorming rondom de fusie met Molenwaard plaats. Graag gaan wij met u in discussie over dit onderwerp. Zie ook de woorden die onze fractievoorzitter, Bram Visser, heeft gesproken tijdens de opiniërende raadsvergadering van 4 oktober jl.
4 Besluitvorming tot samengaan met VVD afd. Molenwaard per 1-1-2017
Indien de besluitvorming tot een positief resultaat leidt zal er op 28 november een oprichtingsvergadering plaats vinden.
5 Voorstel tot het houden van een opheffingsvergadering op 28 november a.s. VVD afd. Giessenlanden per 31-12-2016.
6 Rondvraag
7 Sluiting
 
Terugkijken
Omdat Huig van IJzeren(48) en Kees Kooijman (32) er samen 80 jaar als bestuurslid op hebben zitten, hebben wij gemeend dat het leuk zou zijn als zij nog eens kunnen terugkijken op hun bestuurlijk VVD-leven. Wij hebben de oud-bestuursleden en oud fractieleden persoonlijk uitgenodigd. Uiteraard geldt deze uitnodiging ook voor huidige (fractie)leden. Wij hopen dat ook u van de gelegenheid gebruik zult maken om na sluiting van de vergadering met Huig en Kees bij te praten en herinneringen op te halen.
 
Bestuur VVD afd. Giessenlanden
Arie van Noordenne, voorzitter
Jeanette Groen, secretaris
 
Familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.
 
Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap