Startbijeenkomst Betondak

woensdag 7 september 2016 op de fabriek Betondak in Arkel om 19:30

'Betondak’ in Arkel werd in 2009 gesloten. Het terrein krijgt een nieuwe bestemming. Er wordt gedacht aan woningen, lichte bedrijvigheid, groen, enzovoorts. De keuze kan van grote betekenis zijn voor de leefbaarheid en de toekomst van het dorp. En dus ook voor uw toekomst. Moeten er woningen komen voor starters? Voor ouderen? Zoekt u ruimte voor uw bedrijf, voor recreatie of voor iets anders? Hoe sluiten we het best aan op de omgeving? Hoe houden we de herinnering aan Betondak levend? Kortom, wat is belangrijk op deze plek en welke kwaliteit en invulling zou hier goed passen?

Eigenaar Van Nieuwpoort nodigt u uit om samen aan de plannen te werken. Op 7 september houden we in de fabriek een startbijeenkomst vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!  We gaan aan de slag in vier werkgroepen:

A. Wonen

B. Bedrijvigheid, verkeer en ontsluiting

C. Tijdelijk gebruik, verhuur, cultuurhistorie

D. Groen, water en recreatie

Het volledige programma vindt u op www.betondakidee.nl

Vervolg

Het blijft niet bij ideeën. We gaan ze ook samen met u uitwerken. Daarmee leggen we de basis voor een gebiedsvisie en de bouwstenen voor het bestemmingsplan. Als u deelneemt op 7 september kunt u ook meedoen aan de uitwerking van de plannen. U kunt zich op 7 september opgeven voor deelname aan twee werkbijeenkomsten op 28 september en 11 oktober, steeds van 12.30 tot 21.30 uur (voor eten wordt gezorgd). Op 26 oktober bespreken we de uitkomsten van de werkbijeenkomsten weer met iedereen om 19.30 uur ‘s avonds bij Betondak.

Tijdelijke verhuur

Naar verwachting zal de ontwikkeling verscheidene jaren duren. Misschien kunnen de hallen en het terrein worden gebruikt voor tijdelijke initiatieven en tijdelijke verhuur. Wat zou u willen ondernemen? Meer ideeën voor tijdelijk gebruik zijn welkom op 7 september.

Aanmelden via een mailtje aan info@betondakidee.nl.


 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap