Arenadebat omgevingsvisie

dinsdag 13 september 2016 op op locatie Het Bruisend Hart in Hoornaar om 19:00

Arenadebat op dinsdag 13 september

Gemeente Giessenlanden ontwikkelt omgevingsvisie met samenleving

De gemeente Giessenlanden is gestart met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Het gemeentebestuur wil deze visie samen maken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.  

De huidige structuurvisie ‘Giessenlanden Buitengewoon’ is verouderd en speelt onvoldoende in op huidige maatschappelijke ontwikkelingen en leefomgeving. Ook treedt in 2018 de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten om vanaf 2018 in plaats van een structuurvisie, een omgevingsvisie te hebben. De gemeente Giessenlanden vindt het belangrijk om nu al in te spelen op de komende nieuwe wetgeving. 

Interactieve aanpak

De gemeente ontwikkelt deze omgevingsvisie samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit doet zij op een dynamische en interactieve manier. Zo worden er tijdens het proces de nodige bijeenkomsten voor belanghebbenden georganiseerd om kennis, wensen en ideeën te delen. Zo vond er bijvoorbeeld in Hoogblokland al een dorpsschouw plaats. Daarbij verzorgden leden van het dorpsberaad een rondleiding in eigen dorp en gaven aan welke thema’s zij belangrijk vinden. Er is overleg met de dorpsberaden om een goed beeld te krijgen van de betreffende dorpen. Ook is er contact met de inwoners en ondernemers van het buitengebied. Al deze input helpt mee om tot een nieuwe omgevingsvisie te komen. De planning is dat de nieuwe omgevingsvisie eerste helft van 2017 klaar is. 

Website

Meer informatie over dit traject is te vinden op de speciale website: www.omgevingsvisiegiessenlanden.nl . Daar is meer te lezen over de aanpak en het proces om tot een nieuwe omgevingsvisie te komen. Ook kunnen geïnteresseerden op deze website hun ideeën kenbaar maken. Dit kan door een contactformulier in te vullen.

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap