voorjaarsledenvergadering VVD Netwerk Alblasserwaard

woensdag 31 mei 2017 op locatie Dorpshuis in Ottoland om 20:00

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze voorjaarsledenvergadering op woensdag 31 mei 2017 in het dorpshuis te Ottoland
 
Locatie: Stadhoudersplein 8, 2975 BV Ottoland
Aanvang: 20.00 uur.
 
Agenda:  
1   Opening.  
2   Notulen  oprichtingsvergadering 28 november 2016  
3   Jaarverslagen 2016
            - afd. Molenwaard
            - afd. Giessenlanden 
4   FinanciĆ«n 2016 afd. Molenwaard
            - Financieel verslag 2016 afd. Molenwaard
            - Verslag kascommissie afd. Molenwaard
 5   FinanciĆ«n 2016 afd. Giessenlanden
            - Financieel verslag 2016 afd. Giessenlanden
            - Verslag kascommi8ssie afd. Giessenlanden
 6   Benoeming kascommissie
Voorgesteld wordt Robert Koning en Kees van Vliet te benoemen als leden van de kascommissie en Leo Veth aan te wijzen als reservelid.
7   Schema van aftreden bestuur
Het bestuur heeft een schema van aftreden opgesteld. Er is naar gestreefd om per jaar niet meer dan 1 lid van het dagelijks bestuur aftredend te laten zijn. Omdat we dit jaar zijn gestart is er voor gekozen het schema pas in 2018 te laten ingaan.
8   Informatie vanuit de raden (Giessenlanden en Molenwaard) 
De stand van zaken m.b.t. de bestuurlijke samenwerking komt o.a. aan de orde. 
9   Rondvraag
10 Sluiting
 
Bestuur VVD Netwerk Alblasserwaard
Arie van Noordenne, voorzitter.
Jeanette Groen, secretaris.
 

Familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.


 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap