Najaarsledenvergadering

dinsdag 27 november 2018 op Dorpshuis in Ottoland om 20:00

Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op dinsdag 27 november 2018 in het dorpshuis te Ottoland. (Stadhoudersplein 8, 2975 BV Ottoland) Aanvang: 20.00 uur.
 
Agenda:
1 Opening.
2 Notulen ledenvergadering ALV 2 15 mei 2018 (zie bijlage 2.1)
   Notulen ledenvergadering ALV 3 15 mei 2018 (zie bijlage 2.2.)
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Uitslag verkiezingen 21 november/hoe nu verder (toelichting lijsttrekker)
5 Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar is Carla van Dijk.
Aftredend en wel herkiesbaar is Hendrik-Jan Bikker.
(Tegen)kandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld.
6 Laatste informatie vanuit de raden van Giessenlanden en Molenwaard (toelichting fractievoorzitters)
7 Rondvraag
8 Sluiting
 
Bestuur VVD Netwerk Alblasserwaard Arie van Noordenne,
voorzitter. Jeanette Groen, secretaris.
 

Familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.


 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap