Dossier Sociaal

Hieronder vindt u een overzicht van de gepubliceerde (pers)berichten over sociale onderwerpen. Wilt u een bericht lezen, klik dan op de tekst.

Trefwoord:
Gepubliceerd op / na:
Zoek de datum d.m.v. een kalender
Gepubliceerd op / voor:
Zoek de datum d.m.v. een kalender
Type:
1 2 3

Avres; meningsverschil over de uittredingskosten afgerond

Dossier Sociaal; geplaatst op donderdag 21 september 2017

Hardinxveld-Giessendam en Avres nemen het advies provincie over de uittreding over.

Lees meer

Gemeenteraad beslist binnenkort over beleidsplannen in het sociaal domein

Dossier Sociaal; geplaatst op zaterdag 15 februari 2014

Als de beleidsplannen zijn vastgesteld, gaan de gemeenten en de partners aan de slag met de inrichting en uitvoering van de drie transities. Er wordt een uitvoeringsagenda opgesteld die rond de zomer aan de gemeenteraden worden aangeboden.

Lees meer

Mazelen geconstateerd in de waard

Dossier Sociaal; geplaatst op donderdag 13 juni 2013

In de regio Zuid-Holland Zuid is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld. Een grote groep kinderen is niet tegen mazelen ingeënt vanwege religieuze bezwaren tegen vaccinatie. Omdat mazelen langere tijd niet voorkwam, is de kans aanzienlijk dat het virus zich nu verspreidt onder niet-gevaccineerde kinderen.

Lees meer

Subsidietoerisme door spookburgers

Dossier Sociaal; geplaatst op zondag 12 mei 2013

De VVD stelde al eerder schriftelijke vragen over ‘spookburgers’ in Giessenlanden en aanvullende mondelinge vragen in de raadsvergadering van 25 april jl. De formele beantwoording vergrote nog meer het onbevredigende beeld van de huidige fraudegevoelige procedures waarbij gemeenten ook een belangrijke speler zijn.

Lees meer

RSD-AV beste Sociale Dienst van Nederland 2012

Dossier Sociaal; geplaatst op dinsdag 4 december 2012

De Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is de beste sociale dienst van Nederland 2012. Deze verkiezing werd donderdag 29 november afgesloten met de prijsuitreiking tijdens het VNG Divosa Najaarscongres 2012. De innovatieve en verbindende werkwijze van de RSD-AV was voor de jury doorslaggevend.

Lees meer

Schuldhulpverlening anders organiseren

Dossier Sociaal; geplaatst op donderdag 19 april 2012

De Regionale Sociale Dienst (RSD) gaat de schuldhulpverlening anders organiseren. De gemeenten krijgen per 1 juli de regie over deze dienstverlening, die tegelijkertijd met minder middelen moet worden uitgevoerd. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw beleidsplan.

Lees meer

VVD tweedekamerlid Malik Azmani, over de begroting SZW 2012

Dossier Sociaal; geplaatst op dinsdag 17 januari 2012

De begroting van SZW vol met belangrijke beleidswijzigingen en voorstellen die het sociale huis toekomstbestendig moeten maken. Belangrijk voor de houdbaarheid van onze sociale zekerheid is dat de uitgaven stabiel blijven.

Lees meer

Fraudeaanpak

Dossier Sociaal; geplaatst op zaterdag 24 september 2011

In het voorjaar is door minister Kamp het Handhavingsprogramma 2011-2014 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Het fraude regime zal de komende jaren sterk worden aangescherpt.

Lees meer

Over de nieuwe Wet 'Werken naar Vermogen' (WWnV)

Dossier Sociaal; geplaatst op dinsdag 6 september 2011

Beter de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering, zei Bolkestein al. De VVD heeft altijd gesteld dat mensen niet afhankelijk mogen worden gemaakt van een uitkering. Dat geldt voor eenieder, maar voor jongeren des te meer.

Lees meer

Omstreden vluchtelingenstatus brengt burgemeesters in geweer

Dossier Sociaal; geplaatst op zaterdag 16 juli 2011

Burgemeesters uit achttien gemeenten, waar onder Giessenlanden, hebben minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel opgeroepen de vertrekprocedure voor Afghaanse vluchtelingen met een zogenoemde 1F-status (verdacht van oorlogsmisdaden) te staken. Zij verkeren in een ‘volstrekt rechteloze’ situatie.
 

Lees meer

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap