VVD Statenleden op bezoek in Giessenlanden

Dossier Milieu & Groen geplaatst op vrijdag 6 april 2012

Trefwoorden: buitengebied, jan de groot, provincie z-h

Boeren versterken het buitengebied

Wist u dat Giessenlanden op de 60e plaats staat van alle gemeenten als het om de hoeveelheid weidegras in Nederland gaat? We wonen en werken in een ondernemende plattelandsgemeente in een authentiek gebied met een sterk ontwikkeld agrarisch bedrijfsleven. We richten ons op het bevorderen van nieuwe innovatieve en creatieve bedrijvigheid. Dat mocht ik afgelopen week aan de staten fractie van de VVD in de provincie Zuid Holland in de praktijk laten zien.

Beeldvorming

Ze wilden zien hoe agrarische ondernemers zich voorbereiden op de toekomst en hun bedrijfsvoering hier duurzaam op afstemmen. Natuurlijk zat in het achterhoofd van deze sterk stedelijk georiënteerde politici de discussies die gaande zijn rond de thema’s: Boeren en natuur, Weidegang en Megastallen. Dus stapten 13 Statenleden en een aantal gasten op een boerenwagen en trokken we de polder in. Daar bezochten we de bedrijven waarbij deze thema’s kenmerkend zijn.

Natuurbeheer

Allereerst konden mijn gasten met eigen ogen zien hoe een bedrijf actief inzet op behoud en versterking van het weidevogelbeheer en hoe zij een plas-dras voorbeeld hebben ontwikkeld (extra drassige omstandigheden voor het fourageren van weidevogels). Op dit grote bedrijf met biologische bedrijfsvoering werd het de groep duidelijk welke belangrijke rol de boeren nu en in de toekomst spelen als natuurbeheerder.

Innovaties

Op een heel ander bedrijf maakten ze kennis met bedrijfsvoering waarbij accenten liggen op gezondheid en een hoge productie. Elektronica is hierbij een belangrijk hulpmiddel; de koeien werden door een robot gemolken. En deze koeien lopen in de zomer gewoon in het groene gras. Dat met de combinatie van robotmelken en weidegang hier goede resultaten bereikt worden mag blijken uit het feit dat ze voor een grote groep robotmelkers uit het hele land een voorbeeldrol hebben. Ook bezochten we een grootschalig bedrijf met veel automatisering en een draaimelkstal waar 32 koeien in één ronde gemolken worden. Ook op dit bedrijf, waar het beladen begrip megastal volledig misplaatst zou zijn, hebben de koeien weidegang en er is aandacht voor diergezondheid, huisvesting, melkproductie en fokkerij. In de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied van Giessenlanden zal er ruimte geboden worden aan agrarische ondernemers die met het oog op de toekomst hun bedrijven willen aanpassen of vergroten. Aspecten als innovatie, landschapskwaliteit en duurzame bedrijfsvoering worden dan meegewogen.

Met eigen ogen

De provinciale politici concludeerden dan ook aan het eind van de interessante bezoeken: “Als je met eigen ogen zulke inspirerende voorbeelden ziet, onderstrepen we dubbel en dwars de belangrijke rol voor een ondernemende agrarische sector bij het beheer van het buitengebied, nu en in de toekomst.

 

 

 

 

 

 

Jan de Groot, Wethouder


Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'VVD Statenleden op bezoek in Giessenlanden' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap