Column van lijst 2 GR2010: Turbulentie rond windturbines.

VERKIEZINGEN geplaatst op zaterdag 30 januari 2010

Trefwoorden: giessenburg, windmolens

 

Turbulentie rond windturbines

Er staan in Nederland ruim duizend (wind)molens; daarvan bevinden zich er 54 in onze regio. Deze molens zijn mooi voor het oog; een deel ervan doet nog dienst bij het droog houden van onze polders.
Veel gemeenten willen nieuwe windmolens plaatsen, die we voor de duidelijkheid windturbines noemen. Dat zijn joekels met masten van ten minste 100 meter hoog met reusachtige wieken. De gemeenten willen met deze plaatsing een bijdrage leveren aan de reductie van CO-2-uitstoot.

Giessenlanden bouwt er drie in de ‘hoek’ bij Giessenburg- Boven-Hardinxveld. Gorinchem heeft er drie gepland in Gorinchem- Noord in de punt richting Hoogblokland.

De voorgenomen plaatsing in Giessenlanden heeft veel stof doen opwaaien. Voor- en tegenstanders buitelden over elkaar heen. Ook binnen de VVD woedt de discussie. Landelijk is de VVD  faliekant tegen; provinciaal werkt GS (nog) wel mee, alhoewel door voortschrijdend inzicht de VVD statenleden geen windturbines in het Groene Hart meer wensen. Op gemeentelijk niveau heeft een meerderheid van 12 raadsleden wel voor de plaatsing gekozen. Twee VVD-raadsleden stemden tegen de plaatsing. Volgens de democratische spelregels heeft de raad goedkeuring verleent voor het plaatsen van drie windturbines in de polder Giessen-Nieuwkerk.

Het is voor een politicus geen eenvoudig onderwerp om met alle argumenten en nieuwe inzichten een juiste afweging te maken!

Waar wij het als liberalen wel 100% over eens zijn is dat:

  • een halt moet worden toegeroepen aan de groei van de CO-2-uitstoot;
  • kernenergie en kernfusie dé energiebronnen voor de toekomst zijn (op dit moment importeren wij al 30% kernenergie uit België en Frankrijk!);
  • aardwarmte maar vooral zonne-energie, met een décentrale aanpak zoals in Duitsland met ondernemers- en particuliere initiatieven, ook een prima weg is;
  • overheidssubsidie (tot wel 90%!) in windenergie ongewenst is;
  • de VVD tegen verdere gesubsidieerde ontwikkeling van nieuwe kleinschalige  windmolenparken is.

De VVD is daarin duidelijk!

Lijst 2 GR2010

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Column van lijst 2 GR2010: Turbulentie rond windturbines.' (4)

Antwoorden op vragen van Dick Groenenberg

De VVD Giessenlanden is tegen nieuwe toekomstige ontwikkeling van (kleine) windmolenparken. De VVD Giessenlanden was in meerderheid tegen, maar erkent conform de democratische spelregels het meerderheidsbesluit van de gemeenteraad over de windmolens in Giessenburg.

Het transportcentrum Schelluinen West is nog steeds alleen maar bestemd voor transportbedrijven uit de regio en dit is in het bestemmingsplan geregeld.
Van mislukking is op dit moment nog geen sprake. De financiele consequenties zijn voor de ROM-S, daarin is Giessenlanden een van de partijen.

De VVD is voor verbreding van de A27, aandachtspunt voor de VVD is het aanbrengen van geluidsschermen rond Schelluinen. Dit laatste zeker met het oog op eventuele toekomstige verbreding van de A15. I.v.m. nieuwe op- en afritten zetten we in op beperking van overlast op de wegen in de Giessenlandse dorpen.

De spoorlijn Almere-Utrecht-Breda langs de A27 heeft onze aandacht. Deze beslissing zal waarschijnlijk pas in de jaren twintig genomen worden door het Rijk. Het heeft wel onze aandacht en zeker voor de effecten die het voor Giessenlanden teweeg zal brengen.

Bij geluideffecten die boven toegestane norm uitkomen is de VVD voor handhaving.

Geplaatst door VVD lijst 2 op maandag 22 februari 2010

Maak duidelijk in sterke en te meten standpunten

Indien jullie in je programma tegen de windmolens zoals gepland in Giessenlanden, laat dat dan een onderscheidend onderdeel zijn van je campagne , want dat levert veel stemmen op. Als jullie een meerdeheid halen zettten jullie dan een streep door deze plannen?

Onduidelijkheid over Transportcentrum Schelluin: Oorspronkelijk doel was dat Transportondernemingen zich daar zouden vestigen. Deze doelstellingen worden verlaten. Nu een mislukking van dit transportbedrijventerrein nabij is Gaat dit de Giessenlander geld kosten? Hoe denken jullie dit probleem op te lossen.

Wat is jullie standpunt over de spoorlijn naast de A27 en de verbreding daarvan?
Gaan jullie ook iets ondernemen aan de geluidsnormen van de Betuwelijn en aan de overige beloften die niet na gekomen worden?

Duidelijkheid en een mening dat zal jullie stemmen op leveren. Ik zie met belangstelling jullie antwoord tegemoet.

Mvg, Dick Groenenberg 0653893751

Geplaatst door D. Groenenberg op maandag 22 februari 2010

Antwoorden op vragen van W.v.d. Oord:

Transportcentrum Schelluinen West:
PvdA raadsleden tegen, echter B en W voor
CDA raadsleden voor
SGP raadslid voor
CU 2 raadsleden voor en 1 raadslid tegen
GB raadslid voor
VVD 1 raadslid voor en 2 raadsleden tegen

Windmolens Giessenburg:
College B en W voor plaatsing
PvdA raadsleden voor plaatsing
CDA raadsleden voor plaatsing
CU raadsleden voor plaatsing
SGP raadslid voor plaatsing
VVD 1 raadslid voor plaatsing en 2 raadsleden tegen plaatsing
GB raadslid tegen plaatsing
Opmerking GB doet niet meer mee met de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Toelichting:
VVD heeft nu als enige in haar verkiezingsprogramma staan dat zij tegen kleinschalige windmolenparken zijn.

Geplaatst door Webmaster op zondag 14 februari 2010

Wie is er voor of tegen windmolens in gem. Giessenlanden ??

Kunt u mij mailen wie van de VVD voor of tegen Schelluinen-west hebben gestemd en welke andere partijen voor of tegen hebben gestemd ??
Wie is er voor of tegen windmolens in gem. Giessenlanden ??
Als ik dit weet kan ik mijn stem uitbrengen op 3 maart.
Windmolens horen in de Noordzee als groot park en niet hier en daar een in den landen.

Geplaatst door W.v d. Oord op zondag 14 februari 2010

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap