Column van lijst 2 GR2010: Kunst in Giessenlanden

VERKIEZINGEN geplaatst op woensdag 17 februari 2010

Trefwoorden: kunstwerken

Kunst in Giessenlanden

Beeldhouwers en andere kunstenaars hebben in de loop der jaren in opdracht van de gemeente Giessenlanden niet zoveel opdrachten gekregen. Toen Giessenlanden per 1 januari 1986 ontstond, is er aanvankelijk door de achtereenvolgende gemeenteraden wat geld geïnvesteerd in kunstwerken. Zo hebben alle kernen van de gemeente een of meer kunstwerken gekregen. Soms ook wel bewerkstelligd door particulier initiatief. Heeft een gemeente minder geld te besteden dan wordt er niet zelden voorgesteld te beknibbelen op de financiële middelen voor kunstuitingen en culturele educatie. De VVD heeft onlangs samen met de PvdA in Giessenlanden bereikt dat de voorgestelde bezuiniging voor culturele activiteiten (schoolvoorstellingen) ongedaan werd gemaakt.
 

De lokale partij VVD Giessenlanden doet in haar verkiezingsprogramma een voorstel om het realiseren van kunstuitingen weer in de planning op te nemen. Letterlijk staat er: ‘De VVD wil bij grote projecten (bijvoorbeeld bij de bouw van een wozoco, woon-zorgcomplex), een budget (een percentage van de totale bouwsom) reserveren voor de realisering van een kunstwerk bij dat project.’
Het gemeentebestuur zal dat uiteraard moeten doen in overleg met de opdrachtgever. Zoals bekend is, is woningcorporatieKleurrijkWonensinds 1 januari van het vorige jaar eigenaresse van het Giessenlandse woningbedrijf. Aangenomen mag worden dat KleurrijkWonen zal meewerken aan de artistieke verfraaiing van een gebouwencomplex, zoals in dit geval een wozoco. In de komende raadsperiode worden de wozoco’s in Giessenburg en Hoornaar gebouwd. Arkel heeft al zijn Peperhof. Door de PvdA niet gewenst, maar tot vreugde van de bewoners er toch gekomen!

Het is duidelijk; de VVD Giessenlanden wil meer aandacht voor kunst.

De VVD Giessenlanden vindt dat de gemeente een faciliterende rol heeft als er uit de gemeenschap initiatieven worden ontplooid. Als voorbeeld moge dienen de goed geslaagde Alblasser-art manifestatie, die vorig jaar september werd gehouden. Zij moet een vervolg kunnen krijgen. Kunst creëren dat is één; even belangrijk is om kunst en cultuur in stand te houden. Daarom moet er een duidelijk beleid komen om oude gebouwen die voldoende architectonische en culturele waarde hebben voor de komende generaties te bewaren.

Lijst 2 GR2010


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap