Column van lijst 2 GR2010: Ondernemen

VERKIEZINGEN geplaatst op zaterdag 27 februari 2010

Trefwoorden: midden- en kleinbedrijf, ondernemen

Ondernemen

Bij bouwactiviteiten, bij het winkelen, bij reparaties, bij dienstverlening enz. enz. realiseer je je steeds weer hoe belangrijk het midden- en kleinbedrijf is voor het wel en wee in onze gemeente.

De aanwezigheid van deze ondernem(ers)ingen is essentieel voor de vitaliteit en leefbaarheid van Giessenlanden. Het plaatselijke bedrijfsleven is behalve bij het bieden van werkgelegenheid ook een onmisbare steun voor allerlei maatschappelijke activiteiten.  We kunnen ons geen clubblad of verenigingsmanifestatie voorstellen, zonder advertentieopbrengsten of sponsoring van het midden- en kleinbedrijf.

In Arkel, Giessenburg, Noordeloos zijn speciale bedrijfsterreinen en daarnaast en in de andere dorpen zijn bedrijven verspreid gevestigd.

Ondanks een restrictief Groene Hart beleid vinden we het als VVD van belang dat er mogelijkheden blijven voor bedrijven. Concentratie van grotere (productie)bedrijven zal mogelijk zijn op de plaatselijke en regionale bedrijfsterreinen. De VVD vindt dat kleinschalige en milieuvriendelijke bedrijven en kantoren zich ook in leegkomende boerderijen moeten kunnen vestigen. Ook in boerderijen aan de ruilverkavelingswegen. Gezien de terugloop van het aantal agrarische bedrijven zal dat in de nieuwe raadsperiode aan de orde komen. Binnen het bestaande bouwblok moet zich in onze visie een ander type bedrijf kunnen vestigen. Het mag echter niet leiden tot kleine industrieparken. Dat moet bij de vergunningverlening vastgelegd worden. Het is duidelijk dat de VVD perspectief wil bieden aan ondernemende mensen.
Het is van groot belang dat de gemeente door ondermeer bedrijfsbezoeken blijvend een goed contact met het bedrijfsleven onderhoudt.

Zelfstandig ondernemerschap moet van de zijde van de plaatselijke overheid worden gestimuleerd. In het liberale verkiezingsprogramma staat dat startende ondernemers zonder betutteling moeten kunnen rekenen op een proactieve houding van de gemeente. Iedereen moet door de overheid in staat worden gesteld zelf zijn boterham te verdienen en dat binnen de grenzen die worden gesteld om de belangen van anderen te beschermen.

Lijst 2 GR2010


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap