Column van lijst 2 GR2010: Realistisch ambitieus!

VERKIEZINGEN geplaatst op zaterdag 27 februari 2010

Trefwoorden: gat in de begroting, inhuren, ozb, uitbesteden

Realistisch ambitieus!

Het College van B en W van Giessenlanden heeft de afgelopen jaren uitgeblonken in het uitbesteden van externe onderzoeken en het inhuren van allerlei externe deskundigen. Dat geldt voor bijna alle lopende projecten zoals groenvoorziening, verkeersplan, plan Arkel, fietsbrug Giessen-Oudekerk, plan Giessenburg, wozoco’s enz., enz.

Vraag is natuurlijk waarom dit allemaal nodig is? De ambities waren hoog, torenhoog, zeg maar gerust onrealistisch hoog. Veel, op zichzelf sympathieke plannen, maar te veel in te korte tijd. Dat kunnen we dus als Giessenlanden niet behappen. De vervulling ervan moet ondersteund worden met talloze onderzoeken en expertise van buiten. Hierdoor zijn de kosten voor het openbaar bestuur in de afgelopen jaren gestegen van 3 miljoen naar 6 miljoen euro, ofwel een stijging 100%, uiteraard met een enorm gat in de begroting als gevolg.

En de voorziene betaling? Juist ja, u begrijpt het al: ‘dat lossen we wel op door verhoging van de gemeentelijke belastingen op het bezit van een eigen huis of bedrijf, de OZB’, zo redeneerden B. en W. En daar is de VVD faliekant op tegen, uw eigen huis is tenslotte geen melkkoe. Geen afwenteling op 4300 eigen woningbezitters op een populatie van 5500 woningen totaal.

Wij zijn voor een realistisch ambitieniveau met daarbij behorende realistische uitgaven. Doe wat je aankunt en trek geen te grote broek aan. Dus geen ongebreidelde externe onderzoeken en inhuur van deskundigen meer. Dat kost u klauwen met geld en u schiet daar niets mee op.

Het gevolg van het functioneren van het bestuur in de afgelopen jaren leidt ertoe dat we komende periode zullen moeten bezuinigen, we moeten ‘de tering naar de nering zetten’. Dat is bij de VVD in goede handen. Het is tenslotte de plicht van het gemeentebestuur om afgewogen en zorgvuldig met de middelen om te gaan die hun ter beschikking worden gesteld. Daar staat de VVD voor en daar wil de VVD bestuursverantwoordelijkheid voor dragen, stem daarom 3 maart VVD, lijst 2.

Lijst 2 GR2010


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap