Rapport Triple P, Inzetten op toerisme in de Waard'

Dossier Milieu & Groen geplaatst op zaterdag 3 april 2010

Trefwoorden: onderzoek, rabobank, toerisme

Rapport Triple P, ‘Inzetten op toerisme in de Waard'

De regio moet zich beter op de kaart zetten. Initiatieven moeten regionaal opgepakt worden. Toerisme is een thema waarop de regio zich kan profileren. De uitkomsten van een Rabobank-onderzoek naar de regionale sterkten en zwakten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bracht geen wereldschokkende zaken aan het licht, maar geeft inwoners, ondernemers, gemeenten en instellingen wél houvast in hun ambitie om de regio te versterken. Ook Commissaris van de Koningin Jan Franssen leunt opvallend zwaar op de ideeën die in het rapport zijn vastgelegd.

Initiatief

De Rabobank vindt uitgebreide kennis van de lokale economie van grote waarde. Het is per definitie van oudsher het werkgebied van de Rabobank. Door de nauwe relatie met de lokale bewoners en ondernemers zijn de individuele Rabobanken als geen ander geïnformeerd over de maatschappelijke en economische perspectieven in de directe omgeving. In dat kader heeft de Rabobank het initiatief genomen een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de regionale sterkten en zwakten van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De resultaten van dat onderzoek, vastgelegd in het rapport Triple P.

Profilering

De conclusies klinken voor de hand liggend. De regio moet zich beter op de kaart zetten. Initiatieven moeten regionaal opgepakt worden. Toerisme is een thema waarop de regio zich kan profileren. In verband met de bevolkingskrimp is het van belang dat jongeren gelegenheid geboden wordt in de regio te blijven, of er naar terug te keren. En bij dit alles benadrukt het rapport dat de gemeenten in de regio gezamenlijk aan deze zaken moeten werken en daarin ook solidair moeten zijn. Commissaris van de Koningin Jan Franssen benadrukte met name het onderdeel waarin Toerisme als veelbelovende optie voor profilering wordt gezien. ,,De regio ligt onder de rook van grote woongebieden", aldus Franssen. ,,Dat schept mogelijkheden om dit prachtige gebied toegankelijk te maken voor recreanten en daar ook voordeel uit te realiseren."

Thema's

Bij alle aspecten benadrukt het rapport dat samenwerking van de verschillende gemeenten een voorwaarde voor succes is. 'De regio moet zich afvragen hoe ze zich wil neerzetten en en waaróp ze zich wil profileren'. De onderzoekers stellen 'dat het daarbij essentieel is dat gekeken wordt met wie en op welke thema's kan worden samengewerkt'. Om deze belangrijke samenwerking te steunen treedt burgemeester Els Boot van Giessenlanden op als coördinator. Zij gaat de binding tussen de individuele gemeenten bevorderen en begeleiden. Voor de gezamenlijke Rabobanken is een sterke ontwikkeling van de regio een belangrijke factor voor de eigen prestatie. Zeker voor de Rabobanken die zo nauw verweven zijn met het karakter van de regio Alblasseerwaard-Vijfheerenlanden.

Bron: Het Kompas


Toelichting: De Triple P-monitor onderscheidt de kwaliteit van de leefbaarheid in een sociaal, economisch en een ecologisch deel, ofwel 'People, Profit en Planet'


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap