Column Ad van Duin, 'Land van Arkel tot Kinderdijk'

Mening(en) van geplaatst op donderdag 16 december 2010 door Ad van Duin

Trefwoorden: ad van duin, av8, column, intergemeentelijke samenwerking

'Land van Arkel tot Kinderdijk' *


* In 2010 een roepende, nu anno 2017 in afgeslankte vorm werlelijkheid!


De commissaris van de koningin Jan Franssen vindt dat de Bestuurlijke vernieuwing in de Alblasserwaard verder en sneller moet gaan dan de huidige voorgenomen intensivering van samenwerking binnen de AV8 gemeenten.

Wij allen weten, dat wij niet alles meer alleen kunnen en wetende dat onze autonomie al beperkt is door de vele Gemeenschappelijke Regelingen en ook wetende dat reeds besloten is voor de keuze van een kleinere overheid. Dan kunnen wij niet blijven denken, dat wij door alleen meer samenwerken dit duurzaam kunnen oplossen! Wij zullen met z'n allen over onze schaduw heen moeten kijken en niet meer blijven afwachten waar al die spontane samenwerkingsstappen ons uiteindelijk gaan brengen! Het wordt nu dus echt tijd voor een aanpak met een visie op de langere termijn! Daarvoor zal het College van B&W samen met de gemeenteraad zich meer moeten gaan inspannen. Richtinggevend zijn de belangen van de burger. Centraal staat voor de burger de uitwerking van; DICHTBIJ*, KWALITEITen de PRIJS.

Door de manier waarop wij in de afgelopen jaren de intergemeentelijke samenwerking vorm hebben gegeven (op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) is het gemeentebestuur te veel op afstand geplaatst. Dat is niet goed voor de democratische legitimatie naar de burgers. Of de taken nu goed of slecht worden uitgevoerd, de gemeenteraad en individuele raadsleden zullen daarvoor verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen. Dat is nu onvoldoende het geval, waarbij er bovendien veel extra bestuurlijk overleg(bestuurlijke drukte) plaatsvindt.

Durf in de (politieke) spiegel te kijken en denk en handel als een ondernemer om te komen tot een blijvend betaalbare prijs/kwaliteit voor de gemeentelijke dienstverlening. Sluit je ogen niet voor een toekomstige herindeling die bij ons past en zoek hierbij de dialoog met de provincie en de strategische AV8 samenwerking.

In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden met ca. 130.000 inwoners besturen wij deze regio vanuit acht gemeenten (=AV8). Met andere woorden dit regisseren wij met 128 raadsleden, 24 wethouders, 8 burgemeesters, heel veel ambtenaren en veel (autonome) directies met eigen personeel in de Gemeenschappelijke Regelingen. Als je eerlijk bent moet je concluderen dat het allemaal toch wel een beetje te veel van het goede is. We krijgen nu (nog) de kans om er eens goed over na te gaan denken.

* Dichtbij = o.a. het fysieke loket en de leefbaarheid (kerngericht werken)

 

 

  Ad van Duin 

 

 


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap