Giessenlanden doet er alles aan om de uitzetting van Naibzay tegen te gaan.

Dossier Sociaal geplaatst op vrijdag 18 februari 2011

Trefwoorden: motie, naibzay

Burgemeester Els Boot heeft zich het lot van Mohammed Rafiq Naibzay al langer aangetrokken. Ze kan hierin op de steun rekenen van de voltallige Giessenlandse gemeenteraad. De raad nam afgelopen week een motie aan waarin 'de burgemeester de ruimte krijgt om zich met kracht in te zetten en haar invloed aan te wenden om contacten te leggen en te onderhouden teneinde te voorkomen dat Mohammed Rafiq Naibzay wordt uitgezet op basis van de 1-F (groep)status'. Als fractieleider van de grootste partij diende Bert Snoek (VVD) de motie in. En hij onderbouwde de motie met de volgende tekst;

"Woorden schieten te kort als je het dossier van Mohammed Naibzay leest. Aan de ene kant een, sterk door de politiek gedreven, overheid die haar regels uitvoert en anderzijds de burger, in dit geval een inwoner van Hoogblokland.

Een rechteloze burger; omdat uit een niet-onomstotelijk ambtsbericht, zou blijken dat de heer Naibzay tot een groep behoort die collectief de sticker van u bent hier niet gewenst opgeplakt heeft gekregen.

Een rechteloze burger; omdat hij niet in staat wordt gesteld zijn onschuld in een individuele procesgang te bewijzen. Dat is de wereld op z'n kop in onze westerse rechtstaat! Normaal is het zo dat je pas schuldig bent, als dat ook bewezen wordt! Maar hier is dat blijkbaar niet het geval. En dan is het ook nog zo dat je het recht wordt ontnomen op een individuele behandeling. Dan zit je dus helemaal klem.

Er dreigt een drama voor de familie Naibzay.

Een vader die dreigt te worden uitgezet naar een land waar het niet veilig is en een gezin dat al jaren in een wat verdwaasde onzekerheid leeft. Eigenlijk is het niet menselijk. Ik wil hier voor deze microfoon niet verder in detail uitweiden. Ik verwijs met klem naar de analyse en het standpunt van onze Burgemeester op haar weblog van februari 2011.

Enerzijds doe ik een beroep op alle fracties om via hun eigen politieke kanalen beïnvloeding van Leden van de Tweede Kamer rond de 1F-status in gang te zetten. Anderzijds is het van belang om voor de mens Mohammed Naibzay en ook zijn familie op te komen. Daarom verdient burgemeester Els Boot volgens de voltallige Raad 100% steun in haar activiteiten om zich teweer te stellen tegen deze situatie."

Motie

Na het voorlezen van de motie beloofde Burgemeester Els Boot de motie persoonlijk te gaan afgeven aan alle fracties in de Tweede Kamer.


Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Giessenlanden doet er alles aan om de uitzetting van Naibzay tegen te gaan.' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap