Column Henk Bovekerk, 'Routeplanning'

Mening(en) van geplaatst op maandag 14 maart 2011 door Henk Bovekerk

Trefwoorden: av-gemeenten, column, herindeling

'Routeplanning'

Staan we aan de vooravond van een gemeentelijke herindeling, die uiterlijk 2014 of 2016 geëffectueerd moet zijn? Over het jaartal zijn de schrijvers in De Prikkel het clubblad van de PvdA Giessenlanden het nog niet eens. Ze zijn wel unaniem van mening dat er een herindeling moet komen en het liefst snel.

Lees je De Prikkel, dan zou je kunnen zeggen dat de socialisten teksten hebben overgenomen uit de visie van de VVD. Een visie overigens van vóór de verkiezingen van maart 2010. De VVD pleitte toen voor het elimineren van alle bestuurlijke drukte en om te komen tot één gemeente zonder allerlei gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn ondingen! Een bestuurder, een wethouder, die behartigt de belangen van zijn gemeente èn van de gemeenschappelijke regelingen. Het dienen van twee heren werd al eeuwen geleden afgeraden! De VVD heeft, nu zij het grootste smaldeel levert in de coalitie van Giessenlanden, de hang naar herindelen (even) in de ijskast gezet. Fractievoorzitter Bert Snoek maakt er ook gewag van in zijn verklaring op deze website. Maakt de VVD ooit geen deel meer uit van een volgend college, dan wordt, zo verwacht ik, de herindelingsparagraaf weer aangescherpt.

De PvdA was aanvankelijk tegen het samenvoegen van gemeenten. Nu het rode geluid veel minder klinkt in het College van B en W  zijn de socialisten van die weg afgestapt. Onder het motto 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'? Het zou kunnen! Of is het anders? De PvdA heeft de handen niet op elkaar gekregen voor het verdelen van de miljoenenpot (ondermeer sportpark Giessenburg, leuke dingen voor Noordeloos). ,,Als er niets kan dan moeten we de gemeente maar opheffen dan weten we zeker dat de Giessenlanders niet kunnen profiteren van het 'huizengeld' van de gemeente.' Zo heb ik het geluid van de PvdA begrepen. De plaatselijke afdeling geniet warme sympathie van de partijgenoten in Gorinchem.

De PvdA bewandelt de tegenovergestelde route van de VVD; het kan niet anders dan dat zij elkaar halverwege tegenkomen. Ik meen te weten waarom er geen coalitie van VVD en PvdA tot stand is gekomen. Op het punt van herindelen zouden ze het met elkaar eens hebben kunnen worden, ofschoon ik veronderstel dat de PvdA haar eerdere standpunt (geen gemeentelijke samenvoegingen) in 'de macht' onverkort zou hebben gehandhaafd. Of zou de VVD nu het herindelingsboek weer willen openslaan?

 

 

  Henk Bovekerk, lid VVD Giessenlanden


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap