Jaarverslag 2010

van het Bestuur geplaatst op woensdag 18 mei 2011 door Bestuur

Trefwoorden: jaarverslag, 2010

Jaarverslag 2010 VVD afdeling Giessenlanden.

In het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Janny van Weelden en Hans Graafland zijn teruggetreden. Het bestuur heeft, met goedkeuring van de ledenvergadering, besloten het aantal bestuursleden terug te brengen naar zeven personen.

Aan het eind van 2010 was het bestuur als volgt samengesteld.

Voorzitter                                          : Arie van Noordenne

Secretaris                                         : Kees den Braven

Penningmeester                                 : Huig van IJzeren

Tweede voorzitter                               : Carla van Dijk

Lid                                                     : Joke de Groot

Lid                                                     : Kees Kooijman

Lid                                                     : Johan Kon

Het bestuur vergaderde zes keer. Er werd twee keer een vergadering gehouden met de wethouder en de raadsleden. De ledenvergaderingen werden gehouden op 17 mei en 10 november. In beide vergaderingen werd naast de huishoudelijke punten uitgebreid ingegaan op de gemeentepolitiek. Daarom werd geen spreker uitgenodigd. In de vergadering van 17 mei werd afscheid genomen van de scheidende bestuursleden Janny van Weelden (achttien jaar bestuurslid) en Hans Graafland (negen jaar bestuurslid). Ook Henk Bovekerk werd in het zonnetje gezet. Henk had zich, na een periode van ruim zes jaar, niet meer verkiesbaar gesteld voor een nieuwe raadsperiode. Onze voorzitter bezoekt met regelmaat de vergaderingen van de kamercentrale Dordrecht.

Bij het ingaan van de nieuwe raadsperiode is de raadsadviescommissie opgehouden te bestaan. Aan de raadsfractie van vijf leden is de eerste opvolgster, Annie van de Riet, toegevoegd. Zij bereiden zich gezamenlijk voor op de raadsvergaderingen.

De raadsfractie is als volgt samengesteld:

Bert Snoek, fractievoorzitter.

Ad van Duin

Teus van Houwelingen

Ellen Kist

Bram Visser

Jan de Groot vertegenwoordigt onze partij in het college.

Eén keer, in de aanloop naar de raadsverkiezingen, werd een nieuwsbrief onder de leden verspreid. Ook de website van onze afdeling mag er zijn. Deze steekt positief af ten opzichte van andere partijen. De gangmaker achter onze website is Ad van Duin. Via de website wordt periodiek een digitale e-nieuwsbrief verspreid. Men kan zich hiervoor rechtstreeks via de website of bij het bestuur aanmelden.

In 2010 werden twee belangrijke verkiezingen gehouden. Op 3 maart de gemeenteraadsverkiezingen en op 9 juni de verkiezingen voor de tweede kamer. Deze laatste verkiezing waren een gevolg van de val van het kabinet “Balkenende vier.” Beide verkiezingen waren voor onze partij zeer succesvol.

Bij de raadsverkiezingen behaalde onze partij, voor het eerst in haar bestaan, vijf zetels. Dit betekende de grootste partij in Giessenlanden en tevens de terugkeer in het college. Er is op geweldige wijze campagne gevoerd. Ook hier kan de naam van Ad van Duin niet onvermeld blijven.

Bij de verkiezingen van 9 juni werd de VVD ook landelijk de grootste partij. Dit betekende uiteindelijk, na bijna honderd jaar, weer een liberale minister-president. Uitslagen van deze verkiezingen zijn elders op de website te vinden (klik op één van de uitslagen GR2010 of TK2010)

Eind 2010 was het ledental van onze afdeling 137. Dit is een toename van vijf leden. Diverse informatie over onze partij is te verkrijgen via de website www.vvd.nl en via het partijblad “Liber” en de digitale nieuwsbrief “Thorbeckeweb”. Ook worden er op regionaal en landelijk niveau regelmatig cursussen gegeven. Het bestuur kan alle informatie verstrekken.

Wij hopen met dit verslag enig inzicht te hebben gegeven in het wel en wee van onze afdeling. Wij doen hierbij een beroep op de inzet en medewerking van alle leden om onze afdeling actief te houden. Om de continuïteit in de toekomst te waarborgen zijn er beslist (jonge) actieve nieuwe leden nodig. Wij danken een ieder die zich het afgelopen jaar op wat voor wijze dan ook heeft ingezet voor onze afdeling. Ook dank aan onze vertegenwoordigers in de raad en het college voor het vele werk door hen verricht.

Bestuur VVD afdeling Giessenlanden.

Kees den Braven, secretaris.


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap