Jaarverslag 2012

van het Bestuur geplaatst op donderdag 30 mei 2013

Trefwoorden: jaarverslag

Jaarverslag 2012 VVD afd. Giessenlanden

In het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Johan Kon heeft het bestuur verlaten. Daarmee is de doelstelling van het bestuur, een bestuur van vijf leden, bereikt. Aan het eind van 2012 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
Arie van Noordenne
Secretaris
Kees den Braven
Penningmeester
Huig van IJzeren
Tweede voorzitter
Carla van Dijk
Lid
Kees Kooijman
 
Het bestuur vergaderde vier keer. Waarvan één keer gezamenlijk met de wethouder en de raadsleden. De ledenvergaderingen werden gehouden op 9 mei en 27 november. In beide vergaderingen werd naast de huishoudelijke punten uitgebreid ingegaan op de gemeentepolitiek. In de vergadering van 9 mei werd afscheid genomen van Johan Kon als bestuurslid. Hij is zes jaar bestuurslid geweest.
In de najaarsvergadering op 27 november heeft het Tweede Kamerlid mevr. Schut-Welkzijn een inleiding gehouden. Het contact met de kamercentrale Dordrecht loopt via onze voorzitter.
 
De raadsfractie is als volgt samengesteld:
Bert Snoek, fractievoorzitter.
Ad van Duin
Teus van Houwelingen
Ellen Kist
Bram Visser
Annie van de Riet is, als eerste opvolgster, regelmatig bij vergaderingen van de raadsfractie aanwezig.
Jan de Groot vertegenwoordigt onze partij in het college.
 
Een ruime informatiebron is de website van onze afdeling. De website van onze afdeling mag er zijn. Deze steekt positief af ten opzichte van andere partijen. De gangmaker achter onze website is Ad van Duin. Aan Ad zijn wij veel dank verschuldigd. Via de website wordt periodiek een digitale nieuwsbrief verspreid. Men kan zich hiervoor rechtstreeks via de website of bij het bestuur aanmelden.
 
In 2012 werden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Deze waren voor onze partij succesvol. De VVD kwam met 41 zetels als grootste partij uit de bus.
Uitslag Giessenlanden
TK 2012
TK 2010
 
Aantal 
Perc.
Aantal 
Perc.
PvdA 
1648
17,9 %
1338
14,5 %
CDA  
1132
12,3 %
1785
19,3 %
VVD  
2900
31,6 %  
2249
24,3 %
PVV   
  677
  7,4 %
1088
11,8 %
CU
  937
10,2 %
  895
  9,7 %
SP
  479
  5,2 %
  622
  6,7 %
SGP
  590          
  6,4 %
  449
  4,9 %
D66
  424
  4,6 %
  384
  4,2 %
Gr. Links
  108
  1,2 %
  294
  3,2 %
Overige
  275
  3,2 %        
  133
  1,4 %
 
Eind 2012 was het ledental van onze afdeling 126. Dit is een forse afname t.o.v. 2011.Toen waren er 137 leden. Diverse informatie over onze partij is te verkrijgen via de website www.vvd.nl en via het partijblad “Liber”en de digitale nieuwsbrief “Thorbeckeweb”. Ook worden er op regionaal en landelijk niveau regelmatig cursussen gegeven. Het bestuur kan alle informatie verstrekken.
 
Wij hopen met dit verslag enig inzicht te hebben gegeven in het wel en wee van onze afdeling. Wij doen hierbij een beroep op de inzet en medewerking van alle leden om onze afdeling actief te houden Om de continuïteit in de toekomst te waarborgen zijn er beslist (jonge) actieve leden nodig. Wij danken een ieder die zich het afgelopen jaar op wat voor wijze dan ook heeft ingezet voor onze afdeling. Ook dank aan onze vertegenwoordigers in de raad en het college voor het vele werk door hen verricht.
 
Bestuur VVD afdeling Giessenlanden
Kees den Braven, secretaris

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Jaarverslag 2012' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap