Column Teus van Houwelingen, 'Zwembaden en regelneven'

Mening(en) van geplaatst op zondag 30 juni 2013

Trefwoorden: bestemmingsplan, zwembaden

 

'Zwembaden en regelneven'

Niet de openbare zwembaden die de gemeente wil privatiseren, maar de privébaden stonden op 27 juni op de agenda van de raad. Als onderdeel van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied, waarin is opgenomen dat een zwembad op de bestemming ‘Tuin’ slechts 35 m² groot mag zijn. Niets nieuws, want ook in het oude bestemmingsplan staat dat zo. Maar nu wil het geval dat er enkele inwoners zijn die een bad hebben dat groter is, en waartegen (dus) handhavend wordt opgetreden. Juridisch klopt dat allemaal, maar, vroeg de VVD zich af, wie heeft er last van een zwembad van 50 of zelfs 100 m²? De meeste gemeenten hebben helemaal geen maximum vastgesteld. Het is ongewenst, zei de wethouder, dat het vrije uitzicht wordt beperkt door overkappingen over de baden. Dat valt te begrijpen, en dus stelde de VVD voor om de oppervlakte vrij te laten, maar wel te bepalen dat de ombouw van het bad niet hoger mag zijn dan een halve meter. Want, zo motiveerde de VVD het voorstel, iedereen hoort in principe de vrije beschikking te hebben over zijn eigendommen, waarop de overheid slechts mag ingrijpen als daar heel goede redenen voor zijn. En als niemand last of schade heeft van zo’n bad, dan moet je het dus ook niet verbieden. Na een schorsing, waarin de wethouder kon overleggen met zijn ambtenaren/adviseurs, was het College van B en W van mening dat er geen redenen zijn waarom de Raad zo ’n bepaling niet zou kunnen vaststellen.

Hoe groot mag een privézwembad zijn?

'Regelneven'
En toen gebeurde er iets merkwaardigs in de raadsvergadering. Met uitzondering van de SGP, die het VVD-voorstel steunde, sprak men hardnekkig over ‘legaliseren’, wat ongewenst zou zijn. Dat zou inderdaad het gevolg zijn: dat de gemeente niet meer handhavend hoeft op te treden tegen baden die (onder het oude / huidige bestemmingsplan) te groot zijn. De redenatie is kennelijk dat iemand die de regels overtreedt daar hoe dan ook voor gestraft moet worden, zonder dat men zich afvraagt of die regels misschien wel te rigide zijn! Handhaven wordt daarmee een doel op zich, en niet reparatoir maar punitief, in juristentaal. Terwijl dat nu juist heel nadrukkelijk verboden is aan de gemeente. De PvdA maakte het wel erg bont door te zeggen: “zo zijn de regels nu eenmaal”. Heel bijzonder, om maar een eufemisme te gebruiken. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan stel je nieuwe regels vast voor de komende 10 jaar. Bladzijden vol wijzigingen t.o.v. het oude plan, maar zodra het iemand betreft met een wat grotere tuin willen de regelneven zoveel mogelijk beperkingen in stand houden omdat…. Ja, in het belang van wie eigenlijk?
 
Rancuneus
Een van de beginselen van fatsoenlijk bestuur, die ik zelf hoog in het vaandel heb staan, luidt: “de overheid is niet rancuneus”. Helaas lijk hier het ‘niet gunnen’ de belangrijkste beweegreden om tegen het VVD-voorstel te stemmen. Heel bijzonder.
 
 
 
 
 
 
 Teus van Houwelingen, VVD fractie
 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Column Teus van Houwelingen, 'Zwembaden en regelneven'' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap