Column van lijst 1, Mensgericht

VERKIEZINGEN geplaatst op vrijdag 21 februari 2014

Trefwoorden: column, opinie

Mensgericht
 

Er is veel te doen over mensen met een beperking, die op steun van anderen zijn aangewezen. De kosten van de verzorgingsmaatschappij staan ter discussie, want als het economisch minder gaat is er minder geld te besteden. Het is goed te begrijpen dat het onderwerp emoties oproept. Moeten leven met een ziekte of beperking is zwaar. Rijk en gemeenten overleggen momenteel over de kaders en budgetten voor een drietal grote decentralisaties binnen het sociaal domein. De details zijn nog niet bekend, wel is duidelijk dat de gemeenten per 1 januari 2015 een aantal taken van het Rijk overnemen.
Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, een aantal AWBZ-taken via Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), en de invulling van de Participatiewet. Giessenlanden heeft niet de mogelijkheden in huis om dat helemaal zelf te regelen, en doet dat dus samen met buurgemeenten. De overdracht van taken gaat ook gepaard met een flinke korting op de budgetten. De regering meent dat de gemeente - die dichter bij de burger staat - beter in staat is om maatwerk te leveren. Voor de invulling van deze taken is er beleidsruimte om het goed met elkaar in te vullen. Hierbij is dus inzet en creativiteit van alle burgers welkom, om het op een samenredzame manier vorm te kunnen geven.
 
De VVD vindt dat we dicht bij de mens moeten blijven en specifieke maatregelen moeten nemen om te zorgen dat bv jongeren hun school afmaken en dat er initiatieven zijn voor omscholing. Samenwerking met het bedrijfsleven is hierbij een voorwaarde. Ook het bevorderen van gezond ouder worden is een belangrijk middel om de kosten van de vergrijzing te beperken. Dit alles heeft als ‘onderlegger’ een kanteling in mentaliteit. We moeten van ”waar heb ik recht op?” naar “wat heb ik nodig om te kunnen blijven meedoen?”.
Als we niet meegaan in de kanteling zal dat leiden tot hogere premies/belastingen en/of het beëindigen van een aantal zorgtaken. Dat is toch wel het laatste dat we met elkaar willen! Om de verzorgingsstaat mensgericht voor de toekomst te borgen zullen we met z'n allen ondernemend en samenredzaam moeten komen tot een nieuwe invulling.

GR2014, Lijst 1


 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Column van lijst 1, Mensgericht' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap