Column van lijst 1, Wat hebben we bereikt?

VERKIEZINGEN geplaatst op zaterdag 1 maart 2014

Trefwoorden: column, opinie

Wat hebben we bereikt?

De VVD is trots op wat er de afgelopen vier jaar in Giessenlanden is bereikt, en dat ondanks moeilijke omstandigheden. De oppositie kan dan wel zeggen dat het allemaal afbraak is, maar dan vergeten ze snel! Toen zij nog de touwtjes in handen hadden is er een groot tekort ontstaan. Geld uitgeven, dat konden ze goed. Maar de latere rekening zouden anderen mogen betalen. Het tekort dat aan het begin van deze raadsperiode aan het licht kwam beliep wel 900 euro per gezin. Deze coalitie heeft de moeilijke weg gekozen, en niet bij elke gezin zo ’n rekening neer willen leggen.
De gemeenteraad besloot tot een ombuiging van ruim 2,5 miljoen, en dat dit lukte is een prestatie van formaat. Daardoor ontstaat er nu financiële ruimte om te investeren in dingen die nodig zijn voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. En dat zonder de lasten voor de burger echt te verhogen!
 
De coalitie van VVD, CDA en SGP heeft daarbij ook een aantal andere zaken opgepakt. Zoals het verminderen van regelgeving. Te weten: afschaffen vergunningplicht en leges bij onderhoud van monumenten, afschaffen welstandstoets, er is een flitsvergunning ingevoerd, en vaak is geen kapvergunning meer nodig. Ook zijn veel bepalingen uit de APV geschrapt. Alle bestemmingsplannen zijn up-to-date, en er is nieuwbouw en/of voorbereidingen daarvoor in haast alle kernen.
Het gemeentebestuur handelt daarbij vanuit een visie: de financiën op orde brengen, beleid en organisatie omvormen naar een regiegemeente, de burgers meer betrekken en zelf sturen op afstand. De dorpsraden zijn enthousiast, en als het aan de VVD ligt staan we pas aan het begin van die ontwikkeling.
 
Ook in de regio worden we serieus genomen. Giessenlanden leverde een goede bijdrage aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de AV2030 visie, de regionale woonvisie, decentralisaties binnen het sociale domein, en de discussie over ambtelijke en bestuurlijke schaalvergroting.
Het kan haast niet anders of de oplettende burger ziet dat er in Giessenlanden degelijk en financieel verantwoord wordt bestuurd, met een realistische blik op de toekomst. De VVD is er klaar voor om daar in de volgende raadsperiode weer ondernemend & samenredzaam een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Lijst 1


Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Column van lijst 1, Wat hebben we bereikt?' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap