Jaarverslag 2013 VVD afd. Giessenlanden.

van het Bestuur geplaatst op woensdag 11 juni 2014

Trefwoorden: jaarverslag, 2013

In het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd.
Aan het eind van 2013 was het bestuur alsvolgt samengesteld.
Voorzitter                                          : Arie van Noordenne
Secretaris                                         : Kees den Braven
Penningmeester                             : Huig van IJzeren
Tweede voorzitter                           : Carla van Dijk
Lid                                                     : Kees Kooijman
 
Het bestuur vergaderde zes keer. Waarvan één keer gezamenlijk met de wethouder en de raadsleden.
De ledenvergaderingen werden gehouden op 29 mei en 6 november.
In beide vergaderingen werd naast de huishoudelijke punten uitgebreid ingegaan op de gemeentepolitiek.
In de vergadering van 6 november werd de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld en goedgekeurd.
Lijsttrekker werd Bert Snoek.
Het contact met de kamercentrale Dordrecht loopt via onze voorzitter.
 
De raadsfractie is alsvolgt samengesteld:
Bert Snoek, fractievoorzitter.
Ad van Duin
Teus van Houwelingen
Ellen Kist
Bram Visser
Annie van de Riet is, als eerste opvolgster, regelmatig bij vergaderingen van de raadsfractie aanwezig.
Jan de Groot vertegenwoordigt onze partij in het college.
 
Een ruime informatiebron is de website van onze afdeling.
De website van onze afdeling mag er zijn. Deze steekt positief af ten opzichte van andere partijen.  De gangmaker achter onze website is Ad van Duin. Aan Ad zijn wij veel dank verschuldigd.
Via de website wordt periodiek een digitale nieuwsbrief verspreid. Men kan zich hiervoor bij het bestuur of bij Ad van Duin aanmelden.
 
In 2012 zijn er geen verkiezingen gehouden.
 
Eind 2013 was het ledental van onze afdeling 121. Dit is wederom een afname.
Eind 2012 waren er 126 leden.
Het ledental staat al een aantal jaren onder druk.
Om de continuiteit te waarborgen is het van belang dat we er een aantal jonge betrokken leden bij krijgen.
Ieder lid heeft digitaal toegang tot de website en “Mijn VVD” Daar is vrijwel alle informatie m.b.t. de VVD te verkrijgen. Een wachtwoord is via betreffende website te verkrijgen.
Informatief is ook het partijblad “Liber” en de digitale nieuwsbrief “Thorbeckeweb”.
Ook worden er op regionaal en landelijk niveau regelmatig cursussen gegeven.
 
Wij hopen met dit verslag enig inzicht te hebben gegeven in het wel en wee van onze afdeling.
Wij doen hierbij  een beroep op de inzet en medewerking van alle leden om onze afdeling.
Wij danken een ieder die zich het afgelopen jaar op wat voor wijze dan ook heeft ingezet voor onze afdeling. Ook dank aan onze vertegenwoordigers in de raad en het college voor het vele werk door hen verricht.
 
Bestuur VVD afdeling Giessenlanden.
Kees den Braven, secretaris.

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Jaarverslag 2013 VVD afd. Giessenlanden.' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap