VVD-voorstel brengt situatie rond landgoed ‘De Hoeken’ in Hoornaar weer in beweging

Fractie in actie geplaatst op zaterdag 14 juli 2018

Trefwoorden: de hoeken, hoornaar

Opnieuw rond de tafel en met elkaar zoeken naar een gedragen alternatief was het voorstel van de VVD. De varianten van de initiatiefnemer en de (bezwaar makende) Initiatiefgroep BinnensteBuiten staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar, maar de situatie lijkt niet langer onwrikbaar.
 
Situatie landgoed ‘De Hoeken’
Momenteel is de situatie rond het landgoed ‘De Hoeken’ in Hoornaar volgens ons te beschrijven als een impasse. Enerzijds staat de initiatiefnemer met het voorstel van 18 hectare natuurontwikkeling met 12 vrijstaande huizen, anderzijds  onder andere de Initiatiefgroep BinnensteBuiten, die voorstelt een natuurgebied te realiseren zonder woningbouw. In mei 2018 heeft de Initiatiefgroep BinnensteBuiten een petitie tegen het plan met 1167 handtekeningen aan de wethouder overhandigd.
 
Advies gevraagd aan de gemeenteraad
Tijdens de raadsvergadering van Giessenlanden op 12 juli 2018 vroeg het college de gemeenteraad een advies te geven over het principebesluit. Het college moet een dergelijk besluit nemen op basis van het verzoek van de initiatiefnemer. Het college heeft eerder gemeld positief te willen reageren op het verzoek.
 
Idee van VVD
Tijdens de informatieavond van de gemeenteraad op 5 juli 2018 kwam de VVD na het horen van de insprekers met het idee om de initiatiefnemer en de Initiatiefgroep BinnensteBuiten wederom met elkaar in gesprek te laten gaan. De gedachte hiervoor was de omgevingsvisie, die in de gemeente Giessenlanden al als uitgangspunt dient bij het beoordelen van aanvragen. De omgevingsvisie benadert aanvragen vanuit het principe “ja, tenzij...” en stelt tevens dat de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen moet worden in het proces.
Tot op heden zijn de initiatiefnemer en de Initiatiefgroep BinnensteBuiten nog niet nader tot elkaar gekomen. Zij staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar. De situatie lijkt echter niet onwrikbaar, aangezien beide partijen aangaven bereid te zijn opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.
 
Motie
De VVD heeft na de informatieavond gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer en de Initiatiefgroep BinnensteBuiten. Hierna is er de motie opgesteld. Deze motie werd tijdens de raadsvergadering op 12 juli 2018 samen met het CDA, ChristenUnie en PvdA ingediend.
In deze motie wordt het college opgeroepen een stap verder te gaan in het proces, dat zich nu in een impasse bevindt. Het college werd verzocht opnieuw in overleg te treden met de initiatiefnemer en andere betrokkenen, zoals de omwonenden die zich verenigd hebben in de Initiatiefgroep BinnensteBuiten. Gekeken moet worden welke andere varianten mogelijk zijn. Bij het proces dient een onafhankelijke gespreksleider betrokken te worden. Het idee is dat er op deze manier een kans ligt om tot een breed gedragen plan te komen.
De motie werd gesteund door de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en SGP. Op verzoek van het CDA werd aan de motie toegevoegd, dat er in de tussentijd geen andere vergunningen verleend kunnen worden voor deze locatie.
 
Tijdsplanning proces
Het college heeft aangegeven direct te willen starten. In de zomervakantie zal er om tafel gegaan worden met de initiatiefnemer en de Initiatiefgroep BinnensteBuiten. Na de zomervakantie zal de raad geïnformeerd worden over het tijdpad. Halverwege oktober 2018 zal er een tussenrapportage komen, mits dit het proces op dat moment niet verstoort.       Op 1 december moet het proces afgerond zijn, zodat dit dan opnieuw in de raad besproken kan worden.
 

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'VVD-voorstel brengt situatie rond landgoed ‘De Hoeken’ in Hoornaar weer in beweging' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap