links

Hier vindt u enkele verwijzingen die wellicht interessant kunnen zijn. Door op een naam of plaats te klikken wordt u direct doorgeschakeld. U vindt naast verwijzingen binnen de VVD (landelijk, provinciaal en de regio) ook een overzicht van de Giessenlandse samenwerkingen en adviescommissies.

VVD landelijk, provinciaal en afdelingen in de regio

E-mailadressen:

Websites:

Overzicht van (regionale) samenwerkingen:

o.a gemeenschappelijke regelingen (GR'en), publiek private samenwerkingsverbanden (PPS'en), stichtingen, aandeelhoudersrelaties (NV's) en besloten vennootschappen ( BV’s).

 • Arbeidsinspectie (Inspectie ZSW)
 • AV regio (Alblasserwaard – Vijfheerenlanden)
 • Avres (Werk en Inkomen)
 • BLVS (Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten)
 • BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
 • Brandweer ZHz (Regionale brandweer Zuid-Holland zuid)
 • OVL Lek - Merwede (Bureau Openbare Verlichting)
 • Buurttoezicht (veiligheidsvraagstukken)
 • CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg – Waardenland)
 • CJG-AV (Centrum voor Jeugd en Gezin)
 • DD-JGZ (Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg)
 • Eneco
 • Gevudo/HVC (afvalverwerking)
 • GLZ (samenwerkingsverband met Leerdam en Zederik)
 • Groene Hart
 • Dierenbescherming
 • Dierenopvang (Dierenasiel Gorinchem)
 • GGD ZHz (Gemeenschappelijke GezondhiedsDienst ZHz)
 • GHOR ZHz (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio)
 • Halt (Bureau Halt Zuid-Holland zuid)
 • JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) via GGD
 • KvK (Kamer van Koophandel Midden Nederland, regio AV)
 • KleurrijkWonen (woningcorporatie)
 • Landschapsplan (GLZ Landschap in beeld)
 • Lingegebied (Natuur- en Recreatieschap Lingegebied)
 • MEE A&V (tweedelijns zorgondersteuning) o.a. mantelzorg
 • MLL (Merwede Lingelijn)
 • MolenHopper (Aangepast vervoer voor mensen met een beperking)
 • O2A5 (stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)
 • Oasen (Waterleidingbedrijven)
 • OZHz (Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid)
 • Pact van Bleskensgraaf
 • Politie ZHz (Regionale Politie Zuid-Holland zuid)
 • Provincie (Provinciaal Bestuur Zuid-Holland)
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • RAG (Regionaal Archief Gorinchem)
 • RAV (Ambulancedienst Zuid-Holland zuid)
 • Regio ZHz ( Regionale staf Zuid-Holland zuid)
 • Rekenkamer (Regionale Rekenkamer Alblasserwaard/Vijfheerenlanden)
 • RIEC ZHz (Regionaal Informatie en Expertise Centrum)
 • Rom-S (Regionale ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West)
 • Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat Zuid-Holland)
 • Rsd (Regionale sociale dienst) tot 31 dec. 2015
 • Schoolvervoer (A4 oudercollectief GGLZ)
 • SIMAV (Stichting tot instandhouding van Molens in de AV)
 • SKA (Stichting Kindercentra Alblasserwaard)
 • Stichting Welzijn (lokale eerstelijns mantelzorg ondersteuning) tot 31 dec. 2015
 • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
 • SW (Sociale Werkvoorziening De Avelingengroep) tot 31 dec. 2015
 • Team Toezicht en Handhaving (controles op basis van de APV)
 • Veiligheidsregio ZHz
 • VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • VVV (VVV Zuid-Holland zuid)
 • VZHG (Vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten)
 • Waardlanden ( Regionale Reinigingsdienst)
 • WASKO (West Alblasserwaardse Stichting voor Kinderopvang)
 • Waterschap (Waterschap Rivierenland)
 • Zorgbelang (Zorgbelang Zuid-Holland)
 • ZHVKK (Zuid - Hollandse vereniging voor kleine kernen)

Overzicht van gemeentelijke adviescommissies en lokale samenwerkingen:

Zo werkt de overheid

 • Overheid.nl (De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden)
 • Raad van State (Wetgevingsadviseur & Bestuursrechter)

Peilingen

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap